Projekti u pripremi

SVETI FILIP I JAKOV: "UREĐENJE KALE I TRGA"
1. veljača 2017.

SVETI FILIP I JAKOV: "UREĐENJE KALE I TRGA"

Zona zanatskih i servisnih djelatnosti
1. veljača 2017.

Zona zanatskih i servisnih djelatnosti

BABAC: Obnova kule Fortice (Ljetnikovac obitelji de Soppe)
1. veljača 2017.

BABAC: Obnova kule Fortice (Ljetnikovac obitelji de Soppe)

SVETI PETAR NA MORU: LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA
1. veljača 2017.

SVETI PETAR NA MORU: LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA

DVD: Rekonstrukcija i opremanje zgrade
1. veljača 2017.

DVD: Rekonstrukcija i opremanje zgrade

TURANJ: Uređenje glavnog trga ispred Crkve Gospe od Karmela
30. siječanj 2017.

TURANJ: Uređenje glavnog trga ispred Crkve Gospe od Karmela