E-savjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

28.02.2020.

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

04.12.2019.

ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

25.11.2019.

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

25.11.2019.

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2020.GODINI

06.06.2019.

O D L U K A O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Općina Sveti Filip i Jakov