E-savjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

05.03.2019.

E - SAVJETOVANJE: ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI F

05.03.2019.

O D L U K A o zakupu javnih površina

05.03.2019.

O D L U K A o utvrđivanju godišnje grobne naknade

05.03.2019.

O D L U K A o socijalnoj skrbi

28.09.2018.

Nacrt Prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Općina Sveti Filip i Jakov