E-savjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

28.09.2018.

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za stipendiranje redovnih studenata

28.09.2018.

Nacrt Prijedloga Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

28.09.2018.

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

28.09.2018.

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

28.09.2018.

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

04.04.2018.

ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

Općina Sveti Filip i Jakov