E-savjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

04.04.2018.

ODLUKA O NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA, NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM ILI IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA

04.04.2018.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE I OBNOVE ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

04.04.2018.

ODLUKA O REGULACIJI PROMETA TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE

04.04.2018.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA U VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU

04.04.2018.

ODLUKA O IZDVAJANJU NASELJA BABAC IZ NASELJA TURANJ

04.04.2018.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu

Općina Sveti Filip i Jakov