E-savjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

 

18. svibanj 2020.

O D L U K A o regulaciji prometa tijekom turističke sezone (18.05.2020.)

3. ožujak 2020.

PRIJEDLOG ODLUKE o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov

28. veljača 2020.

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

28. veljača 2020.

O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

28. veljača 2020.

O D L U K A O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE DJELATNIKA DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“

28. veljača 2020.

O D L U K A O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

28. veljača 2020.

PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

4. prosinac 2019.

ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

3. prosinac 2019.

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

25. studeni 2019.

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2020.GODINI

Općina Sveti Filip i Jakov