E-savjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

 

5. ožujak 2019.

O D L U K A o zakupu javnih površina

5. ožujak 2019.

E - SAVJETOVANJE: ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

28. rujan 2018.

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

28. rujan 2018.

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

28. rujan 2018.

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

28. rujan 2018.

Nacrt Prijedloga Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

28. rujan 2018.

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za stipendiranje redovnih studenata

28. rujan 2018.

Nacrt Prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

4. travanj 2018.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu

4. travanj 2018.

ODLUKA O IZDVAJANJU NASELJA BABAC IZ NASELJA TURANJ

Općina Sveti Filip i Jakov