E-savjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

 

4. travanj 2018.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA U VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU

4. travanj 2018.

ODLUKA O REGULACIJI PROMETA TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE

4. travanj 2018.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE I OBNOVE ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

4. travanj 2018.

ODLUKA O NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA, NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM ILI IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA

4. travanj 2018.

ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

23. siječanj 2018.

POZIV ZA DOSTAVU MIŠLJENJA - AKTI ZA SJEDNICU VIJEĆA 31.01.2018.

Općina Sveti Filip i Jakov