E-savjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

 

4. prosinac 2019.

ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

3. prosinac 2019.

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

25. studeni 2019.

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2020.GODINI

25. studeni 2019.

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

6. lipanj 2019.

O D L U K A o komunalnom redu

6. lipanj 2019.

O D L U K A O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

5. ožujak 2019.

O D L U K A o socijalnoj skrbi

5. ožujak 2019.

O D L U K A o utvrđivanju godišnje grobne naknade

5. ožujak 2019.

O D L U K A o zakupu javnih površina

5. ožujak 2019.

E - SAVJETOVANJE: ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov