Javna nabava

29. studeni 2017.

PRAVILNIK - PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE (29. studenog 2017.)

27. srpanj 2017.

Izgradnja nerazvrstane ceste „Međine“

27. travanj 2017.

Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljki na području Općine Sv. Filip i Jakov

10. lipanj 2016.

Poziv na dostavu ponude: Izgradnja nogostupa i rigola na dionici županijske ceste Ž6042 - Gornje Raštane

4. svibanj 2016.

Poziv na dostavu ponude: Izrada idejnog rješenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja i luke nautičkog turizma Sveti Petar

7. ožujak 2016.

Poziv na dostavu ponude: NABAVA MATERIJALA I RADOVA ZA RADOVE OBORINSKE I FEKALNE ODVODNJE, 2. FAZA

20. siječanj 2016.

PLAN NABAVE za 2016. godinu

27. studeni 2015.

Poziv na dostavu ponude: Izgradnja grobnica na novom groblju u naselju Sveti Filip i Jakov, 1. faza

19. listopad 2015.

Poziv na dostavu ponude: Dobava, montaža i spajanje visokotlačnih natrijevih žarulja na području Općine Sveti Filip i Jakov

Općina Sveti Filip i Jakov