Javna nabava

30.12.2022.

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

21.07.2022.

Nabava usluga organizacije glazbenog programa za manifestaciju GUŠTI MORA 2022.

10.02.2021.

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

31.12.2020.

PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2021. godinu

03.06.2020.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Rekonstrukcija termotehničkih sustava kino dvorane Sv. Filip i Jakov

03.12.2019.

Nabava usluge stručnog nadzora nad izgradnjom dječjeg vrtića u Turnju

Općina Sveti Filip i Jakov