Javna nabava

27. prosinac 2017.

RADOVI NA UREĐENJU GROBLJA U SV. FILIP I JAKOV-U

27. prosinac 2017.

Rekonstrukcija javne infrastrukuture – Turanj Kuntrata

29. studeni 2017.

PRAVILNIK - PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE (29. studenog 2017.)

27. srpanj 2017.

Izgradnja nerazvrstane ceste „Međine“

27. travanj 2017.

Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljki na području Općine Sv. Filip i Jakov

10. lipanj 2016.

Poziv na dostavu ponude: Izgradnja nogostupa i rigola na dionici županijske ceste Ž6042 - Gornje Raštane

4. svibanj 2016.

Poziv na dostavu ponude: Izrada idejnog rješenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja i luke nautičkog turizma Sveti Petar

7. ožujak 2016.

Poziv na dostavu ponude: NABAVA MATERIJALA I RADOVA ZA RADOVE OBORINSKE I FEKALNE ODVODNJE, 2. FAZA

20. siječanj 2016.

PLAN NABAVE za 2016. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov