Javna nabava

12.04.2019.

Nabava radova adaptacije kino dvorane u Sv. Filip i Jakovu u sklopu provedbe projekta "KINO – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje"

12.11.2018.

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

20.07.2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - SANACIJA OTPADA NA k.č. 1896/1 k.o.Sveti Filip i Jakov

18.07.2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Izrada projektne dokumentacije za Dječji vrtić Cvitić u Turnju

14.06.2018.

IZGRADNJA NOGOSTUPA U NASELJU SIKOVO, lokalna cesta L63177

22.05.2018.

POZIV na dostavu ponude - KOSA STUBIŠNA PLATFORMA

Općina Sveti Filip i Jakov