Javna nabava

27.04.2017.

Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljki na području Općine Sv. Filip i Jakov

10.06.2016.

Poziv na dostavu ponude: Izgradnja nogostupa i rigola na dionici županijske ceste Ž6042 - Gornje Raštane

04.05.2016.

Poziv na dostavu ponude: Izrada idejnog rješenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja i luke nautičkog turizma Sveti Petar

07.03.2016.

Poziv na dostavu ponude: NABAVA MATERIJALA I RADOVA ZA RADOVE OBORINSKE I FEKALNE ODVODNJE, 2. FAZA

27.11.2015.

Poziv na dostavu ponude: Izgradnja grobnica na novom groblju u naselju Sveti Filip i Jakov, 1. faza

Općina Sveti Filip i Jakov