Javna nabava

27. studeni 2015.

Poziv na dostavu ponude: Izgradnja grobnica na novom groblju u naselju Sveti Filip i Jakov, 1. faza

19. listopad 2015.

Poziv na dostavu ponude: Dobava, montaža i spajanje visokotlačnih natrijevih žarulja na području Općine Sveti Filip i Jakov

22. svibanj 2015.

Poziv na dostavu ponude: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UREĐENJA PLAŽE MOROVIČKA U TURNJU

18. svibanj 2015.

Poziv za dostavu ponude: NABAVA osobnih računala i kopirnog kolor uređaja („Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“)

30. travanj 2015.

Poziv na dostavu ponude: NABAVA MATERIJALA I RADOVA ZA RADOVE NISKOGRADNJE

30. travanj 2015.

Poziv na dostavu ponude: NABAVA MATERIJALA I RADOVA ZA INSTALATERSKE RADOVE

30. travanj 2015.

Poziv na dostavu ponude: NABAVA MATERIJALA I RADOVA ZA RADOVE OBORINSKE I FEKALNE ODVODNJE, 1. FAZA

16. ožujak 2015.

Poziv na dostavu ponude: NABAVA VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

6. ožujak 2015.

Poziv na dostavu ponude: IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI NERAZVRSTANE PROMETNICE U NASELJU TURANJ

Općina Sveti Filip i Jakov