Javna nabava

10.06.2016.

Poziv na dostavu ponude: Izgradnja nogostupa i rigola na dionici županijske ceste Ž6042 - Gornje Raštane

04.05.2016.

Poziv na dostavu ponude: Izrada idejnog rješenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja i luke nautičkog turizma Sveti Petar

07.03.2016.

Poziv na dostavu ponude: NABAVA MATERIJALA I RADOVA ZA RADOVE OBORINSKE I FEKALNE ODVODNJE, 2. FAZA

Općina Sveti Filip i Jakov