Javna nabava

10. lipanj 2016.

Poziv na dostavu ponude: Izgradnja nogostupa i rigola na dionici županijske ceste Ž6042 - Gornje Raštane

4. svibanj 2016.

Poziv na dostavu ponude: Izrada idejnog rješenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja i luke nautičkog turizma Sveti Petar

7. ožujak 2016.

Poziv na dostavu ponude: NABAVA MATERIJALA I RADOVA ZA RADOVE OBORINSKE I FEKALNE ODVODNJE, 2. FAZA

20. siječanj 2016.

PLAN NABAVE za 2016. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov