Javna nabava

10.05.2018.

Poziv na dostavu ponude - Predmet nabave : nabava osobnog automobila

16.04.2018.

POZIV na dostavu ponude - 2. izmjena - Usluge koordinacije i stručnog nadzora nad građenjem reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov

13.04.2018.

POZIV na dostavu ponude - 1. izmjena - Usluge koordinacije i stručnog nadzora nad građenjem reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov

09.04.2018.

POZIV na dostavu ponude - Usluge koordinacije i stručnog nadzora nad građenjem reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov (JN RD 18-08-04)

27.02.2018.

Sanacija postojećeg sportskog igrališta u Sv. Filip i Jakovu

Općina Sveti Filip i Jakov