Javna nabava

3. prosinac 2019.

Nabava usluge stručnog nadzora nad izgradnjom dječjeg vrtića u Turnju

4. listopad 2019.

Nabava usluge vođenja projekta i usluge pripreme i provedbe postupka nabave za projekt „Zaželi bolji život“

12. travanj 2019.

Nabava radova adaptacije kino dvorane u Sv. Filip i Jakovu u sklopu provedbe projekta "KINO – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje"

Općina Sveti Filip i Jakov