Javna nabava

03.12.2019.

Nabava usluge stručnog nadzora nad izgradnjom dječjeg vrtića u Turnju

04.10.2019.

Nabava usluge vođenja projekta i usluge pripreme i provedbe postupka nabave za projekt „Zaželi bolji život“

12.04.2019.

Nabava radova adaptacije kino dvorane u Sv. Filip i Jakovu u sklopu provedbe projekta "KINO – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje"

Općina Sveti Filip i Jakov