Javna nabava

31.12.2020.

PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2021. godinu

03.06.2020.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Rekonstrukcija termotehničkih sustava kino dvorane Sv. Filip i Jakov

Općina Sveti Filip i Jakov