Javna nabava

30.12.2022.

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave

21.07.2022.

Nabava usluga organizacije glazbenog programa za manifestaciju GUŠTI MORA 2022.

Općina Sveti Filip i Jakov