Odluke i akti

14. prosinac 2018.

PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

12. lipanj 2018.

ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

31. siječanj 2018.

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Sv. Filip i Jakov

20. prosinac 2017.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE

21. studeni 2017.

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom

30. prosinac 2016.

P L A N klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

30. prosinac 2016.

PLAN prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu

30. prosinac 2016.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu

18. studeni 2016.

POVJERENSTVO za dodjelu financijskih sredstava udrugama / organizacijama civilnog društva

22. travanj 2016.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA - izmjene i dopune 2016.

Općina Sveti Filip i Jakov