Odluke i akti

13. travanj 2016.

PROJEKTNI TIM "REKONSTRUKCIJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE SV. FILIP I JAKOVA"

24. ožujak 2016.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

17. veljača 2016.

PROGRAM stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, 2016.

17. veljača 2016.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za 2016. godinu

30. prosinac 2015.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2016.

30. prosinac 2015.

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2016. godinu

28. prosinac 2015.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2016. GODINU

12. listopad 2015.

POVJERENSTVO ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA/ ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 2015.

18. kolovoz 2015.

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

3. kolovoz 2015.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune 2015.

Općina Sveti Filip i Jakov