Odluke i akti

3. kolovoz 2015.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2015. GODINU

31. ožujak 2015.

VODITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI RAČUNOVOĐA: "CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV"/„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“ - IZMJENA

27. veljača 2015.

VODITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI RAČUNOVOĐA: "CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV"/„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“

23. siječanj 2015.

Kulturnopovijesna cjelina naselja Svetog Filip i Jakova

31. prosinac 2014.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2015.

31. prosinac 2014.

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2015. godinu

31. prosinac 2014.

PLAN PRIJEMA NA RAD U VLASTITI POGON, ZA 2015. GODINU

29. prosinac 2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA - izmjene i dopune 2014.

22. rujan 2014.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu - 2. IZMJENA

22. rujan 2014.

PROGRAM stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa - 2. IZMJENA

Općina Sveti Filip i Jakov