Odluke i akti

21. svibanj 2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune SVIBANJ 2014.

25. travanj 2014.

PLANA PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu - IZMJENA

17. veljača 2014.

USTROJSTVO I DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

12. veljača 2014.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu

6. siječanj 2014.

UGOVORI, DONACIJE I SPONZORSTVA

3. siječanj 2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune 2014.

3. siječanj 2014.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2014. GODINU

31. prosinac 2013.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2014.

31. prosinac 2013.

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2014. godinu

11. lipanj 2013.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2013. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov