Odluke i akti

31. prosinac 2014.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2015.

31. prosinac 2014.

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2015. godinu

31. prosinac 2014.

PLAN PRIJEMA NA RAD U VLASTITI POGON, ZA 2015. GODINU

29. prosinac 2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA - izmjene i dopune 2014.

22. rujan 2014.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu - 2. IZMJENA

22. rujan 2014.

PROGRAM stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa - 2. IZMJENA

21. svibanj 2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune SVIBANJ 2014.

25. travanj 2014.

PLANA PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu - IZMJENA

17. veljača 2014.

USTROJSTVO I DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

12. veljača 2014.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov