Odluke i akti

6. siječanj 2014.

UGOVORI, DONACIJE I SPONZORSTVA

3. siječanj 2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune 2014.

3. siječanj 2014.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2014. GODINU

Općina Sveti Filip i Jakov