Odluke i akti

30. prosinac 2015.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2016.

30. prosinac 2015.

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2016. godinu

28. prosinac 2015.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2016. GODINU

12. listopad 2015.

POVJERENSTVO ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA/ ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 2015.

18. kolovoz 2015.

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

3. kolovoz 2015.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune 2015.

3. kolovoz 2015.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2015. GODINU

31. ožujak 2015.

VODITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI RAČUNOVOĐA: "CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV"/„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“ - IZMJENA

27. veljača 2015.

VODITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI RAČUNOVOĐA: "CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV"/„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“

23. siječanj 2015.

Kulturnopovijesna cjelina naselja Svetog Filip i Jakova

Općina Sveti Filip i Jakov