Odluke i akti

17.10.2022.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Sveti Filip i Jakov

14.07.2022.

O D L U K A o produljenju radnog vremena 

04.02.2022.

PLAN RAZVOJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. GODINA NA TEMELJU KONCEPTA „PAMETNA OPĆINA“

23.12.2021.

Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2021.- 2025. godina

17.09.2021.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA

08.09.2021.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima Općinskog načelnika

Općina Sveti Filip i Jakov