Odluke i akti

22.09.2014.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu - 2. IZMJENA

22.09.2014.

PROGRAM stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa - 2. IZMJENA

21.05.2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune SVIBANJ 2014.

25.04.2014.

PLANA PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu - IZMJENA

17.02.2014.

USTROJSTVO I DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

12.02.2014.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov