Odluke i akti

25.04.2014.

PLANA PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu - IZMJENA

17.02.2014.

USTROJSTVO I DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

12.02.2014.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu

06.01.2014.

UGOVORI, DONACIJE I SPONZORSTVA

03.01.2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune 2014.

03.01.2014.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2014. GODINU

Općina Sveti Filip i Jakov