Odluke i akti

06.01.2014.

UGOVORI, DONACIJE I SPONZORSTVA

03.01.2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune 2014.

03.01.2014.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2014. GODINU

31.12.2013.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2014.

31.12.2013.

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2014. godinu

11.06.2013.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2013. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov