Odluke i akti

31.12.2014.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2015.

31.12.2014.

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2015. godinu

31.12.2014.

PLAN PRIJEMA NA RAD U VLASTITI POGON, ZA 2015. GODINU

29.12.2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA - izmjene i dopune 2014.

22.09.2014.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu - 2. IZMJENA

22.09.2014.

PROGRAM stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa - 2. IZMJENA

Općina Sveti Filip i Jakov