Odluke i akti

30.12.2016.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu

30.12.2016.

PLAN prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu

30.12.2016.

P L A N klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

18.11.2016.

POVJERENSTVO za dodjelu financijskih sredstava udrugama / organizacijama civilnog društva

22.04.2016.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA - izmjene i dopune 2016.

13.04.2016.

PROJEKTNI TIM "REKONSTRUKCIJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE SV. FILIP I JAKOVA"

Općina Sveti Filip i Jakov