Odluke i akti

17.02.2016.

PROGRAM stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, 2016.

17.02.2016.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za 2016. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov