Odluke i akti

20.12.2017.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE

21.11.2017.

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom

Općina Sveti Filip i Jakov