Odluke i akti

17.10.2022.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Sveti Filip i Jakov

14.07.2022.

O D L U K A o produljenju radnog vremena 

04.02.2022.

PLAN RAZVOJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. GODINA NA TEMELJU KONCEPTA „PAMETNA OPĆINA“

Općina Sveti Filip i Jakov