Opće informacije

Grb Općine Sveti Filip i Jakov

Grb Općine Sveti Filip i Jakov

Grb Općine Sveti Filip i Jakov se sastoji od plavog polja sa dvije zlatne grede i preko njih uspravljen srebrni biskupski štap. Dvije grede simboliziraju dva sveca zaštitnika općine. U svečanoj inačici grb je ukrašen grančicama masline i vinove loze s imenom općine na vrpci. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon s tri repa pravokutnog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i ornamentima grančica masline u repovima. Izgled, uporaba, čuvanje i način isticanja grba i zastave, kao i uvjeti korištenja imena Općine uređuju se posebnim aktom Općinskog vijeća u skladu s posebnim zakonom.

Opće informacije

Općina Sveti Filip i Jakov priobalna je općina smještena u Jugoistočnom dijelu Zadarske županije, površine 47,3 km2, s oko 4.482 stanovnika u sedam naselja smještenih duž obale i u zaobalju. To su: Donje Raštane, Gornje Raštane, Sikovo, Sveti Filip i Jakov, Sveti Petar na Moru, Turanj i Otok Babac. Općina osim kopnenog dijela obuhvaća i otočni dio. Otoci Frmić i Planac su nenaseljeni dok na otoku Babcu ima 10 stalnih stanovnika.

Osnovana je 1994. godine i od tada djeluje samostalno kao jedinica lokalne samouprave (do tada je bila sastavni dio Općine Biograd). Pravna je osoba sa sjedištem na adresi Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, MB: 2797291, žiro-račun: HR0624020061842800003, Erste&Steiermaerkische bank d.d.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
• uređenje naselja i stanovanje,
• prostorno i urbanističko planiranje,
• komunalno gospodarstvo,
• brigu o djeci,
• socijalnu skrb,
• primarnu zdravstvenu zaštitu,
• odgoj i osnovno obrazovanje,
• kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
• zaštitu potrošača,
• zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
• protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
• promet na svom području,
• te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Sveti Filip i Jakov ima Vlastiti pogon koji obavlja sve vrste komunalnih poslova na području Općine: odvoženje otpada, čiščenje ulica, uređivanja javnih i zelenih površina, uređivanje naselja za blagdane i slično.

Dan Općine Sveti Filip i Jakov je 16. kolovoza i na taj dan se održava svečana sjednica Općinskog vijeća, odnosno posebne svečanosti.

Općina Sveti Filip i Jakov