Raštane Donje
Raštane Donje
Raštane Donje
Raštane Donje
Raštane Donje
Raštane Donje
Raštane Donje
Raštane Donje

Raštane Gornje

Dalmacija nije samo tamo di se kaić stisne među bove, Dalmacija je i tamo di boson nogon staneš na sikavac, di te opije miris žižule, koromača, lovora, koprive i di te zasiti okus ukusne i zdrave domaće hrane, i tamo di te čekaju zdravi i pitomi ljudi navikli samo na tešku borbu sa surovim životom.

U plodnoj ravnokotarskoj udolini smjestilo se selo Raštane Gornje. Raštane se spominju u 14. stoljeću pod nazivom Hrašćane. Selo je u predosmanskom razdoblju bilo zasebna župa koja prestaje postojati tijekom 16. stoljeća. Nakon oslobođenja od osmanske vlasti, Raštane su naseljene novim stanovništvom uglavnom iz Bukovice, ali i otoka Murtera. Stara hrašćanska župa nije obnavljana, već je selo priključeno župi u susjednoj Gorici kojoj pripada i danas, gdje je zajednička crkva Sv. Ivana Krstitelja i mjesno groblje.

Nedaleko zaselka Viternici, uz bunar Bojana, stajala je crkvica nepoznatog imena, kao i na lokalitetu Crkvine nadomak Tičeva. Osim toga na lokalitetu Tičevo otkrivene su i „jame sa uskim glavama“ do dva metra dubine koje su vjerojatno služile za skladištenje hrane, a na poziciji „pod Jarugom“ otkriven je žarni grob, a u njemu je pronađeno nekoliko zanimljivih zagrobnih predmeta koji danas čuvaju u Zadarskom i Biogradskom muzeju. Stanovništvo je orijentirano na obradu zemlje. Kao kulturna znamenitost može se izdvojiti starokršćanska crkva Sv. Jure (St. Georgio) iz 14. st.

Također, postoje evidentirana arheološka nalazišta koja treba istražiti i odrediti im površinu, te arheološki lokaliteti poznati iz literature kojima trenutno nije moguće utvrditi točan položaj.

Udruge sa sjedištem na području Raštana Gornjih:
Lovačka udruga Dubrava - Osridak
Nogometni sportski klub "Raštane"
Nogometni klub "Raštane veterani"

Općina Sveti Filip i Jakov