Natječaji

17.02.2017.

Viši referent za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda, oglas

17.02.2017.

Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza, oglas

09.01.2017.

Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru za 2017. godinu

16.12.2016.

Komunalni djelatnik, na određeno vrijeme u Vlastiti pogon

06.12.2016.

Komunalni djelatnik, na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci

23.11.2016.

UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE

Općina Sveti Filip i Jakov