Natječaji

09.03.2016.

POZIV NA TESTIRANJE - Viši referent za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda

04.03.2016.

POZIV NA TESTIRANJE - Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza

28.09.2015.

STIPENDIJE REDOVNIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

Općina Sveti Filip i Jakov