Natječaji

19.07.2016.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA – Administrativni tajnik

30.06.2016.

ZONA ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SV. FILIP I JAKOV

29.06.2016.

PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA u svrhu izgradnje individualnih stambenih građevina upisanih u z.k.ul. 1745., 1746. i 1747. - k.o. Filipjakov

17.05.2016.

ZAKUP JAVNIH POVRŠINA 2016. - SV. FILIP I JAKOV, TURANJ I SV. PETAR

18.04.2016.

PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA u svrhu izgradnje individualnih stambenih građevina

13.04.2016.

PODZAKUP - KIOSCI I ŠTANDOVI - k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov

Općina Sveti Filip i Jakov