Natječaji

30.03.2016.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA, ZA 2016. GODINU

30.03.2016.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - ZA 2016. GODINU

09.03.2016.

POZIV NA TESTIRANJE - Viši referent za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda

04.03.2016.

POZIV NA TESTIRANJE - Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza

Općina Sveti Filip i Jakov