Natječaji

09.05.2024.

OGLAS za prijam u službu: Namještenik – rukovatelj radnim strojem – Rukovatelj građevinskim strojem: rovokopačemutovarivačem

07.05.2024.

JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov“ radnik/-ca za pomoć u kući - 1. PONOVLJENI POZIV

06.05.2024.

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov“ radnik/-ca za pomoć u kući

29.04.2024.

JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar na Moru)

29.04.2024.

ZAPISNIK Sa 1. sjednice Povjerenstva za prijam u radni odnos za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov“ radnik/-ca za pomoć u kući

26.04.2024.

OGLAS na radno mjesto: Voditelj odsjeka za pravne poslove i lokalnu samoupravu

Općina Sveti Filip i Jakov