Natječaji

25. listopad 2017.

KOMUNALNI DJELATNIK ZA RAD U KOMUNALNOJ GRUPI

9. listopad 2017.

KOMUNALNI DJELATNIK ZA RAD NA STROJU - kombinirka

22. rujan 2017.

Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci

18. rujan 2017.

KOMUNALNI DJELATNIK ZA RAD NA STROJU

20. srpanj 2017.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu

8. lipanj 2017.

ZAKUP JAVNE POVRŠINE u Svetom Petru na Moru, Turnju i Svetom Filip i Jakovu - natječaj

27. travanj 2017.

ZAKUP javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov ZA 2017.

27. travanj 2017.

PODZAKUP površine na području Općine Sv. Filip i Jakov - TRŽNICA

11. travanj 2017.

Komunalni djelatnik/ca - čistač/ica (1 izvršitelj : m/ž), na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci

30. ožujak 2017.

N A T J E Č A J (ponovljeni) za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju građevinskog zemljišta

Linkovi

Općina Sveti Filip i Jakov