Natječaji

23. studeni 2016.

UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE

27. listopad 2016.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA, 2016.

14. listopad 2016.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA, ZA 2016. GODINU

14. rujan 2016.

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo, na određeno vrijeme od jedne (1) godine

19. srpanj 2016.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA – Administrativni tajnik

30. lipanj 2016.

ZONA ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SV. FILIP I JAKOV

29. lipanj 2016.

PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA u svrhu izgradnje individualnih stambenih građevina upisanih u z.k.ul. 1745., 1746. i 1747. - k.o. Filipjakov

17. svibanj 2016.

ZAKUP JAVNIH POVRŠINA 2016. - SV. FILIP I JAKOV, TURANJ I SV. PETAR

18. travanj 2016.

PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA u svrhu izgradnje individualnih stambenih građevina

13. travanj 2016.

PODZAKUP - KIOSCI I ŠTANDOVI - k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov

Linkovi

Općina Sveti Filip i Jakov