Natječaji

09.01.2019.

Ispravak Javnog natječaja za prodaju zemljišta od 04.01.2019.

04.01.2019.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Raštane

14.12.2018.

NATJEČAJ o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Turanj)

25.10.2018.

JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2019. godini

24.09.2018.

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

26.06.2018.

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Filip i Jakov u periodu 2018.-2021.

Općina Sveti Filip i Jakov