Natječaji

23.09.2019.

1.Oglas za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov: Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu

23.09.2019.

JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2020. g.

16.05.2019.

JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov i Turanj)

16.05.2019.

NATJEČAJ: Javni natječaj za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov)

11.04.2019.

JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar na Moru)

08.04.2019.

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Namještenik - komunalni radnik II- Komunalni djelatnik/ca na održavanju javnih i zelenih površina

Općina Sveti Filip i Jakov