Natječaji

17.02.2017.

Viši referent za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda, oglas

17.02.2017.

Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza, oglas

09.01.2017.

Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru za 2017. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov