Natječaji

14.12.2018.

NATJEČAJ o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Turanj)

25.10.2018.

JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2019. godini

24.09.2018.

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

26.06.2018.

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Filip i Jakov u periodu 2018.-2021.

23.06.2018.

NATJEČAJ o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov u naselju Sv. Petar na Moru

06.06.2018.

Komunalni djelatnik - Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Općina Sveti Filip i Jakov