Natječaji

28.09.2020.

OGLAS za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza

28.09.2020.

OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza

28.09.2020.

OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu

24.09.2020.

JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2021. godini

06.07.2020.

OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje

04.05.2020.

JAVNI NATJEČAJ: Zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar na Moru)

Općina Sveti Filip i Jakov