AGLOMERACIJA

Objavljeno: 07.03.2020.

,

Projekt aglomeracije za bivšu općinu Biograd odnosi se na završetak izgradnje kanalizacije i vodovodne mreže te rekonstrukciju postojećih cjevovoda, odnosno promjenu starih s novim vodovodnim cijevima. Za projekt aglomeracije  ishođene su lokacijske dozvole te je ishođeno svih 14 građevinskih dozvola za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje na području naselja Sv. Filip i Jakov, Sv. Petar, Turanj, Sikovo, Raštane Donje, Raštane Gornje, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage i Vrana .

Ciljevi koji su relevantni za ovaj projekt su povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe za 24% u 2027. godini (s postojećih 65% na 89%) te povećanje priključenost na javni sustav odvodnje i na pročišćavanje za 50% u 2027. g. (s 49% na 99%) što predstavlja 23.100 ES dodatno priključenih, odnosno sveukupno 52.000 ESSmanjenje gubitaka će se ostvariti kao rezultat ugradnje mjernih i mjerno-regulacijskih mjesta na kojima će se formirati buduća ulazno/izlazna mjesta DMA zona (u tijeku je analiza, dopunit će se u kasnijim fazama pripreme projekta/Studije izvedivosti) te rekonstrukcijom cjevovoda s izraženijom učestalošću puknuća i oštećenja.ndikativna vrijednost mega EU projekta Biogradska rivijera, kopneni dio, prema studiji izvodljivosti je 71,3 milijuna eura, odnosno 547.649.724 kuna bez PDV-a ili 670.630.555 kuna s PDV-om, navodi mag.ing.aedif. Mateo Škara, iz Odjela za EU projekte u Komunalcu pojasnivši kako će se opravdani troškovi u iznosu od 534.718.123 kune bez PDV-a financirati sredstvima iz kohezijskog fonda u iznosu od 375.471.045 kuna (70,22%) te sredstvima nacionalnih izvora u iznosu od 159.247.078 kuna (29,78%) od toga: Hrvatske vode: 58.390.595 kuna (10,92%), Ministarstvo zaštita okoliša i energetike 58.390.595 kuna HRK (10,92%), a jedinice lokalne samouprave (Grad Biograd na Moru, Općina Sveti Filip i Jakov, Općina Pakoštane) 42.465.887 kuna bez PDV-a, (7,94%). Pored gore prikazanih troškova, projekt se sastoji i od troškova neprihvatljivih za sufinanciranje (troškovi projektne i dokumentacije za nadmetanje) u ukupnom iznosu od 12.931.600 kuna koji će se financirati od strane JLS-a. Dio investicije koji otpada na lokalne izvore financirat će Grad Biograd na Moru te općine Pakoštane i Sv. Filip i Jakov. Za financiranje dijela investicije koji otpada na JLS, podići će se kredit. 

 

Općina Sveti Filip i Jakov