Asfaltiranje cesta u Općini Sv. Filip i Jakov

Objavljeno: 27.09.2022.

,

U Sv. Filip i Jakovu i Turnju asfaltirane ceste ; odvojak Velebitske ulice i Vukovarske (Turanj), ulica Stjepana Radića (Turanj), odvojak Jadranske ceste( Sv. Filip i Jakov), asfaltiranje odvojka ceste iznad magistrale ( Sv. Filip i Jakov), probijen pu širine tri metra i tamponiranje(Donje Raštane), predio Katuše tamponiran put (Donje Raštane), cesta - spoj groblja i Osnovne škole dužine 150 metara i tri metra širine ( Sv. Petar), asfaltiranje trga u Sv. Petru, asfaltiranje dva odvojke ceste u Sv. Petru..

 

Općina Sveti Filip i Jakov