BABAC: Sanacija Bastiona

Objavljeno: 29.05.2019.

Na Babcu, jedinom naseljenom otočiću u arhipelagu od 16 otočića između otoka Pašmana i kopna, koji je odnedavno samostalno naselje u Općini Sv. Filip i Jakov, sanirat će se Bastion - ljetnikovac obitelji de Soppe, a Ministarstvo kulture za ovaj projekt odobrilo je 50.000 kuna

Općina Sv. Filip i Jakov, koja je pokrenula izradu projektne dokumentacije, namjerava sanirati i zaštititi od daljnjeg propadanja ostatke bastiona kao dijela utvrđenog ljetnikovca obitelji de Soppe, te ih u konačnici prezentirati kao dio kulturnog i povijesnog naslijeđa.

Projektom sanacije predviđaju se istražni radovi-iskopi u neposrednoj okolici bastiona kao i unutar njega kako bi se eventualno pronašla podnica te originalni kameni materijal. Postojeći zidovi će se očistiti od trave i bršljana te sanirati na način da se originalnim kamenom zazidaju urušeni dijelovi. Prema ostacima će se formirati "špalete" vrata i prozora, a prema fotografijama i pronađenim ostacima vijenca će se izvesti novi vijenac djelomično od originalnog, a djelomično od novog kamena. Iznad vijenca će se dozidati još nekoliko redova (2-3) kamenog zida kako bi se dale naznake kako je bastion izgledao i da se na neki način postojeće konzervira. Zidovi će se potom fugirati prateći način i boju postojećih fuga.

Ostaci bastiona nalaze se na izdvojenoj katastarskoj čestici 2641k.o. Turanj u vlasništvu RH , dok su ostale čestice u okruženju u privatnom vlasništvu. Rješenjem Ministarstva kulture zaseok Mandići i kula "Fortica" na otoku Babcu zaštićeni su kao ruralno-urbana cjelina.

Bastion se nalazi na otoku Bapcu u Pašmanskom kanalu a ostaci utvrđenja su pripadali ljetnikovcu obitelji de Soppe. Nastanak i razvoj gospodarsko-ladanjskog sklopa kuće možemo pratiti od kraja 15. stoljeća do izgradnje zidina i mlina na kraju 16. stoljeća, a posvjedočeni su s nekoliko povijesnih dokumenata. Sačuvani ostaci arhitekture ljetnikovca se sastoje od zidom ograđenoga pravokutnog prostora unutar kojeg se nalaze seoske kuće. Od zidina izgrađenih krajem 16. stoljeća najbolje je sačuvan njihov jugozapadni dio s bastionom, te pročelje s ulaznim vratima i grbom obitelji de Soppe renesansnih karakteristika.

 

Općina Sveti Filip i Jakov